225 FILA BRASILEIRO


Fila brasileiro


Fila Brasileiro udvikledes som en allround brugshund på de store kvægranches i Brasilien. Den nedstammer fra Portugisiske hyrdehunde der blev indført i kolonitiden, engelske Mastiffs, gammeldags Bulldogs og Blodhunde. 

Resultatet er en stærk, hårdfør vagthund, som også er velegnet til jagt på jaguar, drivning med kvæg og sporhund hos politiet.


FCI Standard


Denne race er desværre også kommet på forbudslisten i DK

Kopier af danske stamtavler på denne race modtages og vil blive indført på Dette site