267 HALDEN STØVER
  


Denne norske støverrace har sin oprindelse omkring Halden. Her blev den í sidste halvdel af 188 talletfremavlet mellem krydsninger af foxhounds fra England, Beagler og lokale støverracer. Avlsarbejdet gav tidligt en støvertype med et vist ensartet præg som kunne danne grundlag for en race, men det var hele tiden problemer med en smal avlsbase. Hundesyge i 1931 og  verdenskrige var tæt på at knække haldenstøveren, men entusiaster fik fart på avlen igen efter krigen og i 1952 blev den godkendt som selvstændig race. Nu steg interessen for racen og det blev kåret flere champions, men allerede fra 1956 falt interessen og racen har aldrig været stor og talrig. Der er ikke registreret arvelige sygdommer (f.eks. HD) i racen.

De senere år har antallet  nyregistrerede hvalpe af Haldenstøver hos Norsk Kennel Klub ligget på 10-20 i året. Antallet regnes for faretruende lavt og må øges betragteligt hvis racen skal sikres en livskraftig fremtid.

Norsk Landbruksmuseum