102 KLEINER MÜNSTERLÄNDER
  


Kleiner Münsterländer er en af de hunderacer, der i begyndelsen af århundredet blev "genopdaget", som så mange andre racer er blevet det.
Den har eksisteret i mange hundrede år i og omkring Münsterland, Bergischland og Westfalen i Tysksland.  
Allerede på de jagtscener, som de nederlandske malere har skildret siden midelalderen, genkendes hunde, som ubestrideligt udviser vore dages Kleineres kendetegn. 
Omkring århundredeskiftet var det især en mand ved navn Edmund Löns, der stod i spidsen for det store pionerarbejde, det var at renavle racen.
I årevis rejste han rundt i de Westfalliske landområder for at finde egnet avlsmateriale.
Det førte til, at man fik lavet en pæn og ensartet stamme og i 1912 blev racen anerkendt og den tyske moderorganisation dannet. 

I 1955 indførte frk. Anna-Lis Fischer den første Kleiner münsterländer til Danmark og op igennem 60'erne kom flere til.
Racen havde dog i starten svært ved at blive accepteret hos de danske jægere, men efter at Dansk Münsterländer Klub dannedes i 1968, har den gået sin sejrsgang herhjemme.
Klubben har i dag (1999) knap 2000 medlemmer og hører til blandt de største hos de kontinentale stående jagthunde, med hvilke der konkurreres på lige fod på mark- og apporteringsprøver.  Kleiner münsterländer er i dag meget alsidige jagthunde og af typiske karakteregenskaber skal fremhæves deres lette dressurbarhed, deres store apportglæde og vandpassion.
De går i et flittigt og enegisk søg, som passer godt til de danske revirer, de har stor udholdendhed, går godt på fod og udviser skarphed overfor rovvildt.
Det, der til stadighed har gjort dem mere og mere populære, er særligt det, at de så at sige altid finder vildtet under jagten og at de samtidig er fortræffelige familiehunde.


FCI Standard


SLÆGTSFORSKNING AF RACEN

1951 -  1960

1961 - 1970

1971 - 1980

DKK´s lager af gamle stamtavlebøger og stamkort er i min besiddelse
Stamtavlerne er stadig under udarbejdelse og vil blive digitaliseret efterhånden som jeg finder frem til dem

Stamtavler fra 1980 til nu, kan du som medlem af DKK. finde på Hundedatabasen