237 NORSK BUHUND
  


Norsk buhund regnes for at være en direkte efterkommer af hundene til de første bosættere i Norge. Fra de ældste arkæologiske udgravinger er det fundet rester efter spidshundtyper. Navnet "buhund" har den fået fordi den oprindelig er gård- og hyrdehund. Den blev brugt til såvel kreaturer som til får og geder, ja, enda til rensdyr og svin. I mange områder af Norge fandtes der en buhund på hver gård. Ofte holdt de til i stalden og blev sendt med dyrene som hyrde på arbejte om dagen.I begyndelsen af dette århundrede var racen i stærk tilbagegang, blandt andet fordi udenlandske hunde blev importert til Norge og udkonkurrerede Buhunden. Heldigvis var der nogen som så det alvorlige i situationen og satte i værk et omfattende arbejde for at redde denne særegne race. Planmæssig registrering, kontrolleret avlsarbejde og deltagelse på kennelklubbens udstillinger førte til at racen fik et nyt opsving og dannede samtidig grundlaget for den moderne Buhund. I 1920´erne blev det normalt med buhunde-udstillinger i forbindelse med de statslige fester. Dette var nok en vigtig faktor for at øge interessen - specielt i "sauefylket" Rogaland var der et aktivt miljø for racen. De senere år har antallet nyregistrerede hvalpe af Norsk buhund hos Norsk Kennel Klub ligget på 100-150 pr år. Norsk buhund er derfor en fåtallig race som helst bør øge i antal for at der fortsat skal kunne drives et sundt og effektivt avlsarbejde på den. Traditionelt har Buhunden været en hyrdehund og den bliver foretrukket af mange som fårehyrde, specielt i store flokke. Hunden bruges også  til jagt, blandt andet på elg. På grund af dens gode evne til at lære har man efterhånden også taget den i brug på andre måder. Indenfor lydighed og agility gør stadig flere Buhunde sig bemærket. At racen også bruges til førerhund og narkotikahund i England, skulle sige lidt om dens rækkevidde og muligheder. En buhund er en venlig og god familiehund og er som regel blid og trofast mod alle. Den er meget energisk af natur og skal aktiveres og motioneres.  En fornøjet Buhund er ofte en rolig og hengiven hund.

Oversat fra Norsk af Jytte Mølgaard Jensen
 


FCI Standard
 


Stamtavler fra 1980 til nu, kan du som medlem af DKK. finde på Hundedatabasen