PARIAHUNDE
  


En pariahund (eller ur-hund) er en racegruppe med primitive, i nogle tilfælde oprindeligt halvvild, tamhunderacer fra Afrika , Mellemøsten, Sydasien, Sydeuropa og Latin-Amerika .
For de mindst domesticerede racer og typerne , for eksempel Dingoen , anvendes begrebet schenzihund .
De fleste lokale typer er endnu ikke anerkendte som racer af den internationale kennelføderation Fédération Cynologique Internationale (FCI) eller nationale kennelklubber.


TILBAGE