154 POSAVSKI STØVEROprindelsen af Posavski Støver er tæt beslægtet med Istrian Støverne, der begge stammer fra Mediterranean Hound eller for at være mere præcis - det centrale Balkan. Hvis vi dømmer ud fra en tekst, skrevet af hundeeksperter, så skulle Bosnien og Herzegovenien være hjemland for Posavski støveren, idet hunde der er identiske med Posavski støveren, er beskrevet i forskellige tekster, i hvilken den   Slovenske hundeekspert H. Zimmermann i hans værk: Das Lexikon der hundefreunde, fejlanslog racen for at være Istrisk støver. Racens karakteristika blev først offentliggjort i 1939 i en brochure om Jugoslaviske hunde. Pasavskistøveren blev anerkendt af FCI i 1955. 
Vore dages standard blev tegnet 17. Januar 1973. 

Antallet af Posavski støvere svandt ind under 2. Verdenskrig, men er i dag oppe på mindst 1470 eksemplarer.


TILBAGE