146 RHODESIAN RIDGEBACK
  


Rhodesian ridgeback, også kaldet "afrikansk løvehund", blev oprindeligt brugt til løvejagt i Afrika. Dens opgave bestod i at  opspore storvildt, hovedsageligt løver, og så stille vildtet til jægerne nåede frem til det. Dette krævede en utrolig fysik, og endnu vigtigere, en utrolig smidighed og snuhed og vel også en smule "dumdristighed". En anden vigtig opgave for ridgebacken var at holde vagt, og passe på lejren - holde f.eks. løver og andre uønskede gæster væk. Datidens ridgebacks var ikke specielt "søde" eller samarbejdsvillige - noget der heldigvis har ændret sig meget siden da 

Ridgebacken er en utrolig dejlig brugshund. Den kan bruges til mange forskellige ting, lige fra lydighedstræning til Lure Coursing. Det er en hund som kræver en del socialisering for at kunne sammen med andre hunde og fremmede mennesker. Den er af natur lidt reserveret, men bør dog aldrig være hverken aggressiv eller sky. En hver ridgeback bør derfor som min. deltage på et hvalpehold, og da også gerne bare lidt lydighedstræning.

Ridgebacken hører hjemme i FCI's gruppe 6, "drivende jagthunde, schweisshunde og beslægtede racer". Ridgebacken er som oftest en fremragende schweisshund (schweiss spor = blod spor). I andre lande, f.eks. Sverige har rigtig mange ridgebacks en "vildtsporsprøve". Der er endnu ikke så mange herhjemme, og der er da heller ikke (endnu) krav om nogen brugsprøve for ridgebacken, men måske det kommer med tiden.

Ridgebacken er oftest en herlig familie hund. Den egner sig dog IKKE til "bare" at gå som familie hund, og så måske få 2 x 5 minutters "tissetur" dagligt. For at den trives optimalt, og man får den største mulige glæde af sin ridgeback bør den jævnligt for lov at "lave noget". F.eks. gå schweiss spor. 

En glad og veltilpas ridgeback som får lov bestille noget, er dog en helt uovertruffen familiehund. Den er vagtsom, men ikke overdreven, gør f.eks. sjælden uden grund, men kun når der kommer nogle som familie ikke har set komme. Den er utrolig hengiven over for hele familien, og meget god med børn (når både den og børnene lærer at omgås hinanden), og så kræver den ingen pelspleje, da den har en utrolig kort pels. Den korte pels betyder dog også at den kan være lidt sart overfor træk og kulde.

I Danmark findes der (eller har gjort) ridgebacks som har bestået schweissprøve, apporteringsprøve, som er PH kåret, som er blevet Dansk Lydigheds Champion, som har været i indsats som redningshund, som gør tjeneste i hjemmeværnet, som har gjort tjeneste på flyvestationer, som har opnået status af elitehund inden for både DKK og DcH, ja, faktisk er ridgebacken en meget  all round hund !

Indsendt af Jo-Ann Nielsen  Kennel Kuzonga's
 


FCI Standard
 


SLÆGTSFORSKNING AF RACEN

1971 - 1979

  DKK´s lager af gamle stamtavlebøger og stamkort er i min besiddelse
Stamtavlerne er stadig under udarbejdelse og vil blive digitaliseret efterhånden som jeg finder frem til dem

F

Stamtavler fra 1980 til nu, kan du som medlem af DKK. finde på Hundedatabasen